Környezetvédelem

Építés-kivitelezési projektek támogatása a tervezéstől a megvalósításig:

 • Környezetvédelmi tervfejezet készítése
 • Előzetes vizsgálati dokumentáció, hatástanulmány készítése
 • Intézkedési tervek, monitoring tervek készítése
 • Talaj- és talajvíz mintavétel koordinálása
 • Hulladékgazdálkodási, levegőszennyezési, zaj- és rezgésvédelmi, víz- és földtani közeg védelmi témakörökben szakértői feladatok ellátása, állásfoglalások kiadása
 • Környezetvédelmi követelmények meghatározása, megfelelőség ellenőrzése
 • Zajkibocsátási engedély kérelem elkészítése, építési zaj méréssel történő ellenőrzése
 • Építési-bontási ténylap kiállítása
 • Kármentesítési tervek készítése és a kármentesítések koordinálása;

Megvalósuláshoz kapcsolódó feladatok:

 • Légszennyezési (pontforrás) létesítési és üzemeltetési engedélykérelmek összeállítása, kapcsolódó akkreditált levegőszennyezési vizsgálatok koordinálása
 • Parkolók, csapadékelvezetéssel rendelkező létesítmények, olaj- és iszapfogók, technológiai szennyvízelvezetés, vízjogi (fúrt kút, csapadékvíz , illetve szennyvíz kibocsátás) létesítési és üzemeltetési engedély kérelmi dokumentáció összeállítása
 • Veszélyes technológiát működtető cégek létesítményeihez kapcsolódó, szennyezett területen létesített épületek és érzékeny besorolású területek vízjogi (monitoring kút, csapadékvíz, ill. szennyvíz kibocsátás) létesítési és üzemelési engedélykérelmének összeállítása
 • Építési termékgyártó telephelyek, javító/gyártóüzemek vízminőség kárelhárítási terveinek összeállítása
 • Elektronikai hulladék, papír- és műanyaghulladék, építési-és bontási hulladék kezelésével foglalkozó telephelyek tevékenységét megelőző előzetes vizsgálatok (hatástanulmányok) készítése és elfogadtatása, és az ezt követő hulladékkezelési engedélykérelmek összeállítása

Környezetvédelmi termékdíj ügyintézés:

 • Környezetvédelmi termékdíjhoz kapcsolódó bejelentési, nyilvántartási, bevallási kötelezettségek teljesítése a jogszabályi előírások alapján.

Szakmai tapasztalat

 • 2.000m2 - 10.000m2 teleknagyságon megvalósult építés kivitelezési projektek tervezési szakaszában környezetvédelmi tervfejezetek, előzetes vizsgálatok (hatástanulmányok), intézkedési tervek, monitoring tervek készítése; talaj-, talajvíz mintavételek koordinálása, és szakértői vélemények kiállítása; hatósági állásfoglalások kérése
 • Szennyezett területen megvalósítandó beruházáshoz szükséges kármentesítési tervek készítése és a kármentesítések koordinálása
 • Mélyépítési és magasépítési projektek kivitelezése során környezetvédelmi követelmények meghatározása, megfelelőségek ellenőrzése; környezetvédelmi szabályzatok, intézkedési tervek készítése, építési zaj mérésekkel történő ellenőrzése, zajkibocsátási engedélykérelmek ügyintézése, építési-bontási ténylapok kiállítása
 • Kivitelezési projektek megvalósításával kapcsolatos kazánok, technológiai elszívások, utánégetők légszennyezési (pontforrás) létesítési és üzemelési engedélykérelmének összeállítása, az ehhez kapcsolódó akkreditált levegőszennyezési vizsgálatok koordinálása
 • Parkolók, csapadékelvezetéssel rendelkező létesítmények, olaj- és iszapfogók, technológiai szennyvízelvezetés, vízjogi (fúrt kút, csapadékvíz, ill. szennyvíz kibocsátás) létesítési és üzemelési engedélykérelmének összeállítása
 • Veszélyes technológiát működtető cégek létesítményeihez kapcsolódó, szennyezett területen létesített épületek és érzékeny besorolású területek vízjogi (monitoring kút, csapadékvíz, ill. szennyvíz kibocsátás) létesítési és üzemelési engedélykérelmének összeállítása
 • Építési termékgyártó telephelyek, javító/gyártóüzemek vízminőség kárelhárítási terveinek összeállítása
 • Elektronikai hulladék, papír- és műanyaghulladék, építési-és bontási hulladék kezelésével foglalkozó telephelyek tevékenységét megelőző előzetes vizsgálatok (hatástanulmányok) készítése és elfogadtatása, és az ezt követő hulladékkezelési engedélykérelmek összeállítása
 • Hulladékgazdálkodási, levegőszennyezési, zaj- és rezgésvédelmi, víz- és földtani közeg védelmi témakörökben szakértői feladatok ellátása, állásfoglalások kiadása
 • ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer, valamint ISO 50001 energiairányítási rendszer kiépítése, működtetése, fenntartása, tanúsíttatása